Jdi na obsah Jdi na menu
 


kocka1.jpgVítáme Vás na stránkách naší veterinární ordinace

Naše veterinární pracoviště zahájilo provoz již v  roce 2003. Najdete nás v Brně Maloměřicích na ulici Kaloudova.

V prostorách veterinární ordinace se nachází vybavená veterinární ordinace, úpravna psů, prostory pro krátkodobou hospitalizaci (např. po chirurgickém zákroku).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z důvodu nemoci ve čtvrtek 19.1. otevřeno pouze pro ošetření již objednaných pacientů, v pátek 20.1. zavřeno!

Děkujeme za pochopení

V akutních případech vždy po telefonické domluvě využijte některou z následujících klinik: 

Vet. klinika MVDr. Hošek, Gellnerova 8, Brno - Jundrov

tel. 530 340 824, 603 103 377

Klinika Jaggy Komárovská 5, Brno

tel.545 234 035

Klinika malých zvířat VFU Brno, Palackého 1-3

tel. 541 562 392

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákazníci,

od 7.7. začíná dlouho avizovaná stavba velkého městského okruhu, která se podstatně dotkne i možnosti parkování v ulici Kaloudova. Parkování před ordinací nebude pravděpodobně po celou dobu stavby možné!

Prosíme využívejte MHD, pěší přístup by neměl být omezen.

Děkujeme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby bylo možné předcházet shlukování osob v čekárně ordinace, využívejte prosím i nadále možnosti telefonicky se objednat (po 16 hodině) na konkrétní dobu:

 MVDr. Kovaříková, Ph.D. - 702 805 446

 MVDr. Vilémová – 604 214 537

 

 

Informace ke koronavirové nákaze:

 

Jak můžu ochránit sám sebe a svůj personál na pracovišti?

Vyvarujte se kontaktu s nemocnými lidmi. Informujte klienty, že pokud jsou sami nemocní a nepotřebují řešit u svého zvířete akutní stav, je vhodné návštěvu ordinace/kliniky odložit nebo se zvířetem poslat zdravý doprovod.
Mějte na paměti, že virus se mimo jiné přenáší z rukou při mnutí očí, dotekem okolí nosu a úst.
Jestliže jste onemocněli, zůstaňte doma.
Dodržujte pravidla respirační hygieny – používejte jednorázové kapesníky, kýchejte a kašlete do nich, ústa a nos si zakrývejte paží, nikdy ne holou rukou. Kapesník poté vyhoďte a důkladně si umyjte ruce.
Myjte a desinfikujte si ruce; pravidelně desinfikujte kliky a madla v praxi
Ruce si myjte alespoň 20 vteřin, zvláště po návštěvě toalety a před jídlem
Mějte na pracovišti dostatek jednorázových ubrousků: ruce si otírejte do nich a vyhazujte je do separovaného odpadu
Nemocní lidé by měli nosit ústenku, aby minimalizovali riziko šíření kapénkové infekce, pokud už musí vycházet ven.

Může COVID-19 infikovat společenská zvířata?

Dosud neexistuje žádný důkaz o tom, že by koronavirus infikoval společenská zvířata, ale je možné, že se postupem času tato informace změní.

Měl bych se vyvarovat kontaktu s domácími zvířaty v případě, že jsem sám pozitivní na COVID-19?

Kontakt se zvířaty by se měl v tomto případě maximálně omezit, stejně jako kontakt s ostatními lidmi. Ačkoli neexistuje zatím žádný důkaz o tom, že by domácí zvíře mohlo onemocnět koronavirózou COVID-19, stále se doporučuje kontakt omezit, dokud se o viru nebude vědět více. Jestliže jste nemocní, přenechejte péči své zvíře někomu jinému. Nemazlete se se svým zvířetem, nenechávejte se olizovat a nepřipravujte svému zvířeti potravu. Pokud nemůžete péči o své zvíře přenechat někomu jinému, ačkoli jste sami nemocní, myjte a desinfikujte si ruce před i po každém kontaktu se zvířetem a noste ústenku.

Jestliže moje zvíře přišlo do kontaktu s někým, kdo má infekci COVID-19, může infekci přenést na další lidi?

Zatím stále není známé, zda se může zvíře nakazit COVID-19 a ani zdali může virus přenášet a šířit. Není také zatím jasné, zda zvíře může klinicky onemocnět. Kromě toho neexistuje jediný důkaz, že společenské zvíře může být zdrojem infekce pro lidi.

Co mám dělat, když moje zvíře onemocnělo poté, co přišlo do kontaktu s člověkem, u něhož byla prokázána infekce COVID-19?

Doposud se neví, zda může být zvíře infikováno lidskými koronaviry, jakými je SARS-Cov-2 nebo COVID-19. Když vaše zvíře nevysvětlitelně onemocní poté, co přišlo do kontaktu s člověkem infikovaným COVID-19, obraťte se na místní hygienickou stanici a krajskou veterinární správu o radu, jak dále postupovat. Pokud vám tyto orgány doporučí návštěvu veterinárního lékaře, zavolejte předem do této praxe a informujte personál, že přijedete s nemocným zvířetem, v jehož anamnéze je kontakt s člověkem infikovaným COVID-19. Umožníte tak se personálu na vaši návštěvu připravit a vyhradit vám izolovanou vyšetřovnu. Nenavštěvujte svého veterináře, aniž byste předem situaci konzultovali se státními orgány a nebyli jimi k návštěvě veterináře instruováni.

Jaké obavy existují v případech zvířat, které přišla do kontaktu s lidmi infikovanými COVID-19?

Zatímco se předpokládá, že původní zdroj COVID-19 pochází od zvířat, současný virus se zatím přenáší pouze mezi lidmi. Z člověka na člověka se infekce šíří kapénkově při kašli či kýchání. Míra snadnosti přenosu zatím není jasná. Jak již bylo řečeno, doposud neexistují důkazy o tom, že by COVID-19 mohli onemocnět psi, kočky či jiná společenská zvířata.

Co by se mělo dělat se společenskými zvířaty tam, kde se COVID-19 mezi lidmi šíří?

Ačkoli důkazy o klinickém onemocnění ani o přenosu infekce COVID-19 společenskými zvířaty zatím nemáme, měli by se lidé v oblastech, kde byla diagnostikována infekce COVID-19, vyvarovat kontaktu s neznámými zvířaty a pokud ke kontaktu dochází, doporučuje se vždy před i poté umýt ruce. Nemocný člověk by se měl kontaktu s domácími zvířaty vyvarovat zcela, a pokud to není možné, měl by si před i po kontaktu se zvířetem umýt ruce a nosit ústenku.

Měli by začít veterinární lékaři vakcinovat psy proti psí koronaviróze, aby zvířata uchránili proti COVID-19?

Na některých trzích je k dispozici vakcína proti střevní koronaviróze u psů, ale tato není registrovaná na ochranu proti respirační koronavirové infekci. Veterinární lékaři by neměli proti tomuto onemocnění psy vakcinovat s předpokladem, že vakcína prostřednictvím křížové imunity ochrání psy před případnou infekcí COVID-19. Neexistuje žádný důkaz, že tato vakcína chrání proti respiračnímu koronavirovému onemocnění, protože střevní a respirační formy koronavirů se velmi liší. Na trhu není k dispozici žádná vakcína, která by chránila psy proti respirační infekci koronavirem.

Jaký je názor organizace WSAVA na zprávu, že v Hongkongu byl pes „infikován“ COVID-19?

Zpráva z Hongkongu z 28. února 2020 říká, že pes, jehož majitel měl prokázanou infekci COVID-19, byl testován jako slabě pozitivní na COVID-19, tedy stejný typ infekce jako jeho majitel. Státní veterinární správa v Hongkongu udává, že pes nevykazuje žádné příznaky onemocnění a byl umístěn do karantény, budou mu odebrány další vzorky a bude se zkoumat, zda byl pes opravdu infikován nebo zda šlo jen o kontaminaci prostředí.

Státní veterinární správa Hongkongu zatím potvrzuje, že důkaz o přenosu viru COVID-19 z člověka na psa, popřípadě, že pes může být zdrojem infekce pro lidi, neexistuje.

(Zdroj: WSAVA Secretariat Office: WSAVA Scientific and One Health Committees, ADVISORY DOCUMENT: UPDATED AS OF FEBRUARY 29, 2020)

Přeložil a zkrátil: Martin Grym

 

 

 

 

Blíží se doba dovolených a už tu máme i horké léto, prosím pamatujte na své blízké, ať už dvounohé nebo čtyřnohé a nenechávejte je sedět v autech byť jen na pět minut!

 

 

65258079_2691768230854744_2954838006730588160_n.jpg                                     

Novinky ve vakcinaci a čipování psů, které začnou platit od 1.1.2020

zdroj: ČMKU

Novinky ve vakcinaci proti vzteklině

                Požadavky na chov psů jsou zakotveny nejen v kynologických předpisech, ale také v celé řadě zákonů. Může se jednat o obecně platné věci, jako je např. oblast smluv, reklamací štěňat nebo povinnosti odvádět daně z příjmu. Přímo držení a chovu se pak týkají dva zákony – Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči a Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.  Oba zákony se v současné době novelizují a trochu s obavou asi čekáme na to, jak to dopadne.  Nejvíce se hovoří o plošném povinném identifikačním označování psů čipem. Zatím není jasné, zda návrh všemi legislativními procesy projde či ne. Počítat je ale třeba s tím, určitá novinka v této oblasti je zakotvená v Zákoně o veterinární péči a to ve znění, které je účinné od 1. 1. 2020.

Pro vysvětlení dalšího textu je asi třeba připomenout, že z pohledu kynologických předpisů je chovatelem ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata. Z pohledu zákonů je za chovatele považován každý majitel nebo držitel zvířete a je úplně jedno, zda jej využívá nebo nevyužívá v reprodukci.

   1. ledna 2020 vstoupí v platnost ustanovení Zákona o veterinární péči, které dávají nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině. Ta se týkají všech psů bez ohledu na  plemeno, praktické využití, složené zkoušky a to, zda mají či nemají průkaz původu.  Majitelé psů vědí nebo přesněji řečeno by měli vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli "psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během  doby  účinnosti  předchozí použité  očkovací  látky  přeočkováni,  uchovávat  doklad  o  očkování  po  dobu  platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři". Nový požadavek zákona říká že: "Očkování  psa  proti  vzteklině   je  platné,  pouze  pokud  pes  splňuje  podmínky  na  označení  zvířat  v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65 ), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel,  který  chová  psa,  je  povinen  zajistit,  aby  identifikační  číslo  psa  bylo  zaznamenáno  v  dokladu  o  očkování  psa. Identifikačním  číslem  psa  se  rozumí  alfanumerický  kód  zobrazený  transpondérem,  který  umožňuje  zjistit  totožnost  konkrétního psa". Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona o veterinární péči platné od 1.1.2020. V současně platném znění ustanovení nenajdete. 

     Možná je pro někoho řeč zákona příliš složitá. Srozumitelně řečeno, pokud nedojde ke změně, s platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří psi označení před 3.7.2011 čitelným tetováním.   V praxi to znamená problém pro celou řadu plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování a o změně se neuvažuje. Chovatelské kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona povinná.

      Zmiňované ustanovení novely Zákona o veterinární péči bylo přijato, stejně jako povinnost hlásit určitý počet fen Krajské nebo městské veterinární správě se záměrem něco udělat v problematice množíren. Hlášení více fen by mělo zlepšit informovanost o větších chovech. Požadavek na to, aby proti vzteklině mohl být očkován jen čipem označený pes s pasem nebo očkovacím průkazem,  by zase měl umožnit lepší identifikaci určitého psa. Názor na to, zda vůbec a jak to bude fungovat, si každý může udělat sám a hlavně to ukáže praxe.

Výše uvedené povídání není myšleno jako podpora nebo naopak kritika přijímaných opatření. Chovatelé, majitelé a držitelé psů obecně  by ale měli vědet, co je od 1.1.2020 čeká.  

Autor: Vladimíra Tichá
Vloženo: 21.3.2019

 

 

 

Od ledna 2018 naše ordinace nabízí preventivní prohlídky psa nebo kočky – seniora.

Účelem vyšetření je včasné zachycení chorob objevujících se ve stáří a jejich následná léčba.

Vyšetření zahrnuje:

  • klinické vyšetření
  • zhodnocení celkového zdravotního stavu
  • konzultace výživy 
  • biochemické a hematologické vyšetření krve  
  • vyšetření moči (biochemické vyšetření, hustota moči stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření sedimentu, stanovení UP/UC pro detailnější zhodnocení funkce ledvin)
  • další doporučení dle zdravotního stavu pacienta   

Celková cena vyšetření 950 Kč, na vyšetření je nutné se předem objednat!

stary.jpg

 

Právě starý pes nebo kočka si zasluhuje od Vás (nás) více pozornosti.

Byl Vám na blízku celý svůj život, byl vždy připravený Vás vítat, jít s Vámi na procházku, potěšit Vás, když Vám bylo smutno.

Stárnutí se objevuje asi od 7 let věku (záleží na velikosti psa a plemeni) u koček asi po 10-tém roce života. Najednou zjišťujete, že Váš kamarád hůře vidí, hůře slyší, bolí ho záda, klouby,......

To je právě čas, kdy mu jeho věrnost můžete oplatit. Hlaďte ho, češte ho, kupte mu kvalitní krmení, bude Vám vděčný za každou Vaši pozornost.

 

stary-2.jpg

 

 


 

7.1.2014- přečetli jsme za Vás- proč je pro Vás a Vaše zvířecí miláčky důležité čipování- čtěte zde

 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

29.11.2013- a zase ta Aujeszkyho choroba- více zde

6.3.2013- přidány do oblíbených odkazů stránky RR pro ty, co se chystají na porod a odchov štěňátek. Najdete zde vše potřebné pro chovatele, včetně výpočtu termínu porodu Vaší fenečky 

 

18.12.2012- přečetli jsme za Vás- Se psy pozor v lese na kontakty s divokými prasaty.... více zde

 

8.12. 2012- dalším onemocněním, které trápí pro změnu naše kočičí kamarády je Komplex infekční rhinotracheitidy koček  "Infekční rýma koček"ryma.jpg

 

Co zde již chybí hledejte na odkazu užitečné informace